Když blesk zaúřaduje

Prší a hřmí. Najednou vše vypne, protože někde uhodil do elektrické sítě blesk. A vy jste koukali na televizi, možná prali prádlo, pracovali na počítači, nebo nabíjeli svůj elektromobil.

Zatímco domácí spotřebiče mohou být před výkyvy sítě pojištěny a v případě, že dojde k poškození, bude pojišťovna do sjednaného limitu plnit, u elektrovozů je to jinak.

Elektrovůz, pokud je pojištěn také na živel, bude mít krytí z úderu blesku jen v momentě, že blesk udeří přímo do vozu. Pokud ale nabíjíte, blesk někde udeří, poškodí elektrosíť a tím i váš vůz, máte na 90% smůlu. Když se vám podaří prokázat, že před úderem blesku byl vůz v kondici, vše fungovalo a nebyl nikde náznak na možnou závadu elektroinstalace vozu, pak máte šanci, že pojišťovna bude hradit z havarijního pojištění s příslušnou spoluúčastí. Toto prokazování ale nebude lehké a spíš než výhry, se dočkáte házení klacku pod nohy.

Šance, že se vůz díky blesku takto poškodí, je malá. Na cestě mezi hromosvodem a elektrovozem je hned několik jističů, které by měly síť ochránit. ale nikdy neříkej nikdy. Proto doporučuji hned, jak přijde větší déšť s hrozbou bouřky, vzít pláštěnku a vůz od sítě odpojit.